Handelsbetingelser

1. Handelsbetingelsernes anvendelsesområde
1.1 De nedenstående vilkår gælder for brugen af hjemmesiden www.AnnoAnno.dk samt telefon, levering, ydelser og kontrakter der gennemføres med AnnóAnno. Adskilte betingelser anerkendes ikke, medmindre AnnóAnno udtrykkeligt skriftligt accepterer dette.
1.2 Disse vilkår binder og autoriserer udelukkende forbrugeren. En forbruger som defineret i nedenstående bestemmelser er enhver fysisk person, der indgår en aftale af grunde, der hovedsageligt er af hverken kommerciel eller selvstændigt erhvervsdrivende karakter. Forbrugerne vil efterfølgende også blive omtalt som “kunder”

2. Forord
2.1 AnnóAnno er en online styling service, der gør det muligt for interesserede forbrugere at give individuelle oplysninger om deres personlige stil inden for kvindemode. Baseret på disse oplysninger om kunden udvælger AnnóAnno tøj til kunden, som sendes til kunden. Ved styling køb er købskontrakten først gyldig, når kunden har modtaget og accepteret produkterne (foreløbigt køb efter punkt 4.1, 4.3 og 4.4). Kunden giver dermed samtykke til, at AnnóAnno vil samle et individuelt udvalg af produkter og sende det til kunden mod betaling. Uafhængigt af styling servicen har AnnóAnno også en webshop, hvor kunder selv har mulighed for at købe tøj stykvis.
2.2 AnnóAnno forbeholder sig ret til løbende at opdatere og tilpasse deres ydelser og om nødvendigt begrænse dem.
2.3 AnnóAnno forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid ved at fjerne, erstatte eller tilføje i handelsbetingelserne. Hver ordre er underlagt de vilkår og betingelser, der gælder fra den effektive dato, medmindre en obligatorisk ændring af disse vilkår af juridiske eller lovmæssige grunde bliver uundgåelig (i dette tilfælde vil den nyeste version af vilkårene også gælde for ordrer, der er placeret før de trådte i kraft).

3. Registering på AnnóAnno
3.1 For brug af AnnóAnno’s styling services er det nødvendigt at tilmelde sig AnnóAnno’s online system. Kunden skal indtaste en gyldig e-mail og telefonnummer ved registrering og skal angive et kodeord. Kunden er forpligtet til at holde sine personlige login oplysninger fortrolige og forhindre uautoriserede tredjeparter i at få adgang til dem.
3.2 En ret til medlemskab på AnnóAnno eksisterer ikke. AnnóAnno kan binde registreringen til yderligere krav (fx datakontrol og kredittjek). Kunden er forpligtet til at videregive de givne oplysninger nøjagtigt og i behørig form ved registrering. Mens der holdes et aktivt medlemskab på AnnóAnno, skal ændringer til de givne data opdateres online uden forsinkelse eller opfordring fra AnnóAnno. En succesfuld registrering upåagtet, eksisterer der intet juridisk krav om benyttelse af servicen.
3.3 AnnóAnno har ret til at sende relevante mails til kundens email, medmindre en mere bindende form for kommunikation er juridisk eller kontraktmæssigt specificeret.
3.4 Kunden bemyndiger AnnóAnno til at kontakte kunden for fortsættelse af kontrakten via telefon, sms eller andre kommunikationsmidler.
3.5 Kunden har kun tilladelse til at anvende de internetbaserede tjenester, der leveres af AnnóAnno via de sædvanlige programmer (internetbrowsere). Uretmæssig brug er, først og fremmest, adgang via automatiseret software (f.eks. skripterede programmer). Dette gælder især, hvis den benyttede software tjener til at skade AnnóAnno.
3.6 Det er forbudt at kopiere eller på anden måde gøre brug af indhold fra AnnóAnno uden forudgående godkendelse fra AnnóAnno.

4. Indgåelse af kontrakten
4.1 Under dette afsnit skal der sondres mellem 1) styling af en AnnóAnno-boks og 2) den fysiske AnnóAnno-boks. Paragraf
4.2 har til formål at beskrive stylingen af AnnóAnno-boksen hvorimod paragraf
4.3 til 4.10 beskriver den fysiske AnnóAnno-boks.4.2 Styling af din AnnóAnno-boks er en service ydelse, og der er derfor ingen returret på denne. Stylingen anses som påbegyndt så snart ordren er gennemført.4.3 Produkterne som kunden modtager i deres AnnóAnno-boks modtages på prøve. En købskontrakt på prøve er betinget af godkendelse fra kunden. En aftale på prøvebasis effektueres på baggrund af tilbud og accept.
4.4 Købskontrakten indgås i henhold til pkt. 4.3 og bliver bindende, når kunden erklærer sin accept af de leverede varer til AnnóAnno senest 14 dage efter modtagelsen af dem (“godkendelsesperiode”). Artikler, som ikke returneres af kunden til AnnóAnno inden for godkendelsesperioden, tæller som accepteret og beløbet for varerne vil blive opkrævet. Tavshed tæller som accept. Produkter, som kunden ikke ønsker at beholde, kan returneres gratis og uden begrænsninger inden for godkendelsesperioden forudsat produktet er i original stand og har prismærker på. Kunden bliver bedt om at bruge vedlagte forudbetalte returlabel, hvor der samtidig står hvilken distributør som kan bruges. Ret til tilbagekaldelse som angivet i punkt 5.5 i dette dokument forbliver upåvirket.
4.5 Ved returnering efter de 14 dages retur periode har AnnóAnno retten til at nægte at modtage returvarer.
4.6 AnnóAnno indsamler eller anvender informationer med henblik på at bestemme årsagen, udførelsen eller opsigelsen af kontraktforholdet.

5. Levering og returnering
5.1 Ved styling køb (styling af en AnnóAnno-boks) er levering, samt returnering af produkter gratis for kunden. Hvis man ønsker at bytte en vare til en anden størrelse efter modtagelse af boksen, så er fragten også der gratis, og hvis denne 2. størrelse også ønskes returneret, koster returfragten 39 kr. og fratrækkes det beløb der skal refunderes på baggrund af returordren Levering af boksen udføres normalt inden for indenfor 5-7 hverdage efter, at AnnóAnno har accepteret tilbuddet fra kunden.
5.2 Ved køb på webshoppen opnås gratis fragt på ordrer over 499 kr. Ved ordrer under 499 kr. koster fragten 49 kr. Levering af ordren udføres normalt inden for 1-3 hverdage og der er 14 dages returret fra modtagelse af ordren. Returfragt koster 39 kr. og fratrækkes det beløb der skal refunderes på baggrund af returordren.
5.3 AnnóAnno benytter sig af forskellige fragtselskaber, dog hovedsagelig GLS i Danmark.
5.4 Kunderne bedes benytte den vedlagte returlabel, når de returnerer en boks. AnnóAnno accepterer kun returnerede produkter, som returneres med originale mærker. I tilfælde af at kunden ønsker at gøre brug af sin returret i overensstemmelse med paragraf 9 i disse vilkår og returnere produkter uden originale mærker eller i en ikke salgbar stand vil kunden blive faktureret for produktet.
5.5. For at vi hurtigt kan vurdere fejlen og hjælpe dig videre,  anbefaler vi, at du rapporterer reklamationen ved at følge nedenstående trin:1. Hvilken dato du opdagede fejlen.2. Beskriv fejlen så detaljeret som muligt, samt hvordan den opstod (årsagen). Du bedes også tilføje hvordan varen er vasket og tørret.3. Tag et billede, der tydeligt viser varen i sin helhed samt et af selve fejlen. 4. Hvilket ordrenummer den defekte varer tilhører.5. Send oplysningerne til stylist@annoanno.dk og skriv reklamation Ordrenummer XX i emnefeltetNår vi har modtaget dine billeder og beskrivelse, vil vi behandle din reklamation så hurtigt som muligt. Du får en gratis forudbetalt returlabel, hvis vi skal have varen tilbage. Vær opmærksom på at hvis vi skal have varen retur, kan behandlingstiden være op til 4 uger.Hvis du har betalt via kreditkort, vil pengene automatisk blive refunderet til din konto. Hvis du har betalt med bank overførsel, skal vi bruge dine konto oplysninger for at kunne refundere. Reklamationsretten dækker produktionsfejl, og omfatter dermed ikke slitage eller fejl der er opstået som følge af forkert behandling af produktet.

6. Forbeholdelse af ejendomsrettigheder
Produkterne sendt af AnnóAnno forbliver det AnnóAnnos ejendom indtil fuldstændig afregning af det udestående beløb.

7. Købspris og betalingsmetode for styling service
7.1 Kunden modtager en følgeseddel vedlagt i boksen med levering af produkterne, herunder en prisliste. De angivne priser indeholder relevante moms- og andre priskomponenter. Ingen yderligere omkostninger til levering gælder.
7.2 Efter udløb af returret i henhold til afsnit 4.3 udarbejder AnnóAnno en digital faktura med det samlede beløb, der skal betales for de accepterede artikler, der sendes til kunden via e-mail.
7.3 AnnóAnno trækker automatisk beløbet for de produkter kunden har valgt at beholde, hvis kunden har tilføjet et kreditkort til deres konto. Hvis kunden ikke har tilføjet et kreditkort, så vil der blive sendt en faktura, som skal betales indenfor 10 dage, hvorefter der vil komme rykkergebyrer på. Hvis man inden for for 30 dage stadig ikke har betalt sin regning, vil regningen bliver sendt til inkassobureau.
7.4 Alle data-relaterede handlinger (fx indsamling, behandling og overførsel) udføres i henhold til aktuelle lovbestemmelser. Data, der er relevante for forretningstransaktioner, gemmes og videresendes til serviceudbydere, der er betroet af os, når det kræves til behandling af ordrer.

8. Garanti og ansvarsbegrænsninger
8.1 Garantien er givet i henhold til produktansvarsloven.
8.2 Kunden har ingen ret til skade kompensation. Undtaget herfra er krav vedrørende fysiske skader og livstruende skader, sundhedsskader eller som følge af brud på kerneelementer i kontrakten (kardinalpligt) samt forpligtelser for andre skader som følge af forsætlig eller grov uagtsomhed fra AnnóAnno, dets juridiske repræsentanter eller ansatte. Kerneelementer i kontrakten er dem, der er relevante for at nå målet med kontrakten.
8.3 Ved overtrædelse af kontraktens hovedelementer er AnnóAnno kun ansvarlig for skader, der er typiske for kontrakten, og forudsigelig i tilfælde af at de er forårsaget af uagtsomhed, bortset fra krav fra kunden baseret på livskilder, krop eller sundhed.
8.4 De begrænsninger, der er angivet i punkt 8.2 og 8.3, gælder også for AnnóAnno’s juridiske repræsentanter hvis der påstås krav direkte mod dem. Du er forpligtet til at returnere produkter straks senest 14 dage fra den dag, hvor du meddeler os, at kontrakten annulleres. Fristen er opfyldt, hvis produkter er sendt eller returneret personligt inden 14 dage er overstået.

9. Databeskyttelse
Indsamling, behandling og opbevaring af data udføres udelukkende i overensstemmelse med retningslinjerne i den Danske lov om beskyttelse af personlige oplysninger.

10. Overførelse af rettigheder og forpligtelser til tredjeparter
AnnóAnno er tilladt at overføre alle rettigheder og forpligtelser som følge af kontrakten helt eller delvis over for tredjemand. I tilfælde af en sådan delvis eller fuld overførsel af rettigheder og forpligtelser til en tredjepart har kunden ret til at opsige kontrakten på overdragelsestidspunktet.

11. Ansøgning af krav til tredjeparter
Tilladelse til AnnóAnno af kunden til at sælge enhver udestående gæld til en tredjepart med henblik på indsamling (‘Factoring’)

12. Accept af kreditgodkendelse
På baggrund af de oplysninger du giver til AnnóAnno via hjemmesiden www.AnnoAnno.dk og oplysninger vi indhenter fra samarbejdspartnere, foretages en kreditvurdering ift. vores AnnóAnno-boks. Det er en betingelse for at indgå aftale med AnnóAnno, at der foretages en kreditvurdering. Kreditvurderingen foregår på et fuldt objektivt grundlag. Kreditvurdering er baseret på automatiske afgørelser fra uafhængige kreditvurderingsbureauer. Hvis vi ikke kan lave en kreditvurdering af dig eller kreditbureauet vurderer kreditværdigheden som lav, så kan du desværre ikke blive medlem af AnnóAnno.

Handelsbetingelser trådte i kraft d.: 01. August 2017 og opdateret d. 01. Oktober 2023.

Kontakt os

stylist@annoanno.dk
Tlf: +45 4249 0009
Kl. 9-12 mandag - fredag

Få inspiration til dit personlige look og de bedste stylingtips

TRY AGAIN