Handelsbetingelser

1. Handelsbetingelsernes anvendelsesområde 

1.1 De nedenstående vilkår gælder for brugen af hjemmesiden www.AnnoAnno.dk samt telefon, leverancer, ydelser og kontrakter der gennemføres med AnnoAnno. Adskilte betingelser anerkendes ikke, medmindre AnnoAnno udtrykkeligt skriftligt accepterer dette.

1.2 Disse vilkår binder og autorisere udelukkende forbrugen. En forbruger som defineret i nedenstående bestemmelser er enhver fysisk person, der indgår en aftale af grunde, der hovedsageligt er af hverken kommerciel eller selvstændigt erhvervsdrivende karakter. Forbrugerne vil efterfølgende også blive omtalt som “kunder”.

2. Forord

2.1 AnnoAnno er en en to delt virksomhed, hvor den en del er en online webshop. Den anden del er som serviceudbyder, der gør det muligt for interesserede forbrugere at give individuelle oplysninger om deres personlig stil inden for kvinde mode. Baseret på disse oplysninger om kunden udvælger stylister fra AnnoAnno tøj til kunden, som sendes til kunden. Ansvaret for at vælge produkterne ligger udelukkende ved AnnoAnno. Ved styling køb er købskontrakten er først gyldig når kunden har modtaget og accepteret produkterne (foreløbigt køb efter punkt 4,1, 4.3 og 4.4). Kunden giver dermed samtykke til at AnnoAnno vil samle et individuelt udvalg af produkter til kunden og sende det til kunden.

2.2 AnnoAnno forbeholder sig ret til løbende at opdatere og tilpasse deres ydelser og om nødvendigt begrænse dem.

2.3 AnnoAnno forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid ved at slette, erstatte eller supplere sektioner. Hver ordre er underlagt de vilkår og betingelser, der gælder fra den effektive dato, medmindre en obligatorisk ændring af disse vilkår af juridiske eller lovmæssige grunde bliver uundgåelig (i dette tilfælde vil den nyeste version af vilkårene også gælde for ordrer, der er placeret før de trådte i kraft).

3. Registering på AnnoAnno

3.1 For brug af AnnoAnno’s internetbaserede styling services er det nødvendigt at tilmelde sig i AnnoAnno’s online system. Kunden skal indtaste en gyldig e-mail-adresse ved registrering og skal angive et kodeord. Det er kundens eneansvar at sikre, at ingen andres rettigheder krænkes i denne proces. Kunden er forpligtet til at holde sine personlige loginoplysninger fortrolige og forhindre uautoriserede tredjeparter i at få adgang til dem.

3.2 AnnoAnno tilbyder både webshops ordre, samt stylingsordre på en abonnementsløsninger eller styling på ordrebasis. Ved abonnementløsningen vil kunden få en personlig stylet AnnoAnno-boks med en tilvalgt hyppighed. Der er ingen opsigelsesvarelse i abonnementsløsningen så længe den nyeste pakke endnu ikke er afsendt.

3.3 En ret til medlemskab på AnnoAnno eksisterer ikke. AnnoAnno kan binde registreringen til yderligere krav (fx datakontrol). Kunden er forpligtet til at videregive de givne oplysninger nøjagtigt og i behørig form ved registrering. Mens der holdes et aktivt medlemskab på AnnoAnno, skal ændringer til de givne data opdateres online uden forsinkelse eller opfordring fra AnnoAnno. En succesfuld registrering upåagtet, eksisterer der intet juridisk krav om benyttelse af servicen.

3.4 AnnoAnno har ret til at sende relevante mails til kundens emailadresse, medmindre en mere bindende form for kommunikation er juridsk eller kontraktmæssigt specificeret.

3.5 Kunden bemyndiger AnnoAnno til at kontakte kunden for forsættelse af en kontrakten via telefon eller andre kommunikationsmidler.

3.6 Kunden har kun tilladelse til at anvende de internetbaserede tjenester, der leveres af AnnoAnno via de sædvanlige programmer (internetbrowsere). Uretmæssig brug er, først og fremmest, adgang via automatiseret software (f.eks. skripterede programmer). Dette gælder især, hvis den benyttede software tjener til at generere, eller gøre fordring på specifikke data.

3.7 Det er forbudt at kopiere eller på anden måde gøre brug af indhold fra AnnoAnno uden forudgående godkendelse fra AnnoAnno.

4. Indgåelse af kontrakten 

4.1 Der skal under kontrakten sondres mellem 1) webshops ordre 2) styling af en AnnoAnno-box samt 3) den fysiske AnnoAnno-box. Paragraft 4.2 har til formål at beskrive webshops ordre 4.3 har til formål at beskrive stylingen af AnnoAnno-boksen hvorimod paragraf 4.4 til 4.10 beskriver den fysiske AnnoAnno-box.

4.2 Webordre anses som en almindelig nethandelsordre, hvor der er 14 dages returret fra afhentelses dagen. Ved retunering herefter har AnnoAnno ret til at nægte at tage retur, eller tage et administrationsgebyr på 249 kroner grundet manuel håndtering af returordre, samt gebyrer relateret hertil

4.3 Styling af din AnnoAnno-box er en service ydelse, og der er derfor ingen returret på denne

4.4 Produkterne som kunden modtager i deres AnnoAnno-boks købes på prøve . En købskontrakt på prøve er betinget af godkendelse fra kunden. En aftale på prøvebasis effektueres på baggrund af tilbud og accept.

4.5 Et tilbud om køb fastsættes af kunden ved afsendelse af et abonnement eller en ordre ved benyttelse af den relevante knap. Dette tilbud er bindende for kunden i fire uger. AnnoAnno forbeholder sig ret til at nægte kundernes tilbud uden at begrunde det. Indsendelse af en bekræftelse fra AnnoAnno udgør ikke en accept af dette købs tilbud. Det tjener kun som en bekræftelse på modtagelse af ordren. Tilbudet accepteres kun af AnnoAnno, når denne accept er blevet angivet (via e-mail) til kunden, eller når AnnoAnno sender produkterne.

4.6 Kunden giver AnnoAnno den ensidige ret til at bestemme med hensyn til produkterne. Det betyder, at udvælgelsen af produkter, der sendes til kunden, udelukkende kommer fra AnnoAnno, hvorved hver postpakke – som hovedregel – indeholder artikler med maks. værdi af 6.000 kr. Den enkelte artikels værdi kan aflæses ud fra den prisliste, der er inkluderet i leveringen.

4.7 Købskontrakten indgåes i henhold til pkt. 4.4 bliver bindende, når kunden erklærer sin accept af de leverede varer til AnnoAnno senest 14 dage efter modtagelsen af dem (“godkendelsesperiode”). Artikler, som ikke returneres af kunden til AnnoAnno inden for godkendelsesperioden, tæller som accepteret. Tavshed tæller som accept. Produkter, som kunden ikke ønsker at beholde, kan returneres gratis og uden begrænsninger inden for godkendelsesperioden. Kunden bliver bedt om at bruge vedlagte returformular og returlabel, hvis det er muligt. Ret til tilbagekaldelse som angivet i punkt 9 i dette dokument forbliver upåvirket.

4.8 Ved retunering efter de 14. dages returperiode har AnnoAnno retten til at nægte at modtage returvarer eller at tage et administrationsgebyr på 250 kroner grundet de gebyrer og manuelle opgaver der skal håndteres ved at ordren ikke kan håndteres automatisk.

4.9 Der vil på alle stylet AnnoAnno-boks blive trukket beløb for miljø og håndterings på 19 kroner. Dette er tilskud til at vi kan levere vores AnnoAnno bokse på en miljøansvarlig måde. Det er muligt at undgå at betale dette beløb, hvis det ikke ønskes at hjælpe med at håndtere boksen miljøansvarligt. Dette gøres ved at sende en mail stylist@annoanno.dk, hvor dette nævnes. Dette kan også gøres med bagudvirkendekraft op til senest AnnoAnno boks

4.10 Afhenter kunden ikke boksen som er blevet sendt til dem, så vil AnnoAnno trække 250 kroner i administration gebyr grundet det arbejder og omkostninger der har lagt til grundet for stylingen af boksen.

4.11 AnnoAnno indsamler eller anvender informationer med henblik på at bestemme årsagen, udførelsen eller opsigelsen af kontraktforholdet.

5. Levering og retunering 

5.1 Levering, samt returering af produkter, er gratis for kunden. Levering af varer udføres normalt inden for 3 til 5 arbejdsdage efter, at AnnoAnno har accepteret tilbuddet fra kunden, det vil sige fra det tidspunkt, artiklene sendes henholdsvis efter bekræftelse af bestillingen via e-mail. AnnoAnno leverer i øjeblikket udelukkende til Danmark.

5.2 AnnoAnno benytter sig af forskellige fragtselskaber, dog hovedsagligt GLS.

5.3 Kunderne bliver bedt om at bruge den vedlagte returlabel, når de returnerer en pakke. AnnoAnno accepterer kun returnerede produkter, som returneres med originale mærker . I tilfælde af at kunden ønsker at gøre brug af sin ret til returrettighed i overensstemmelse med paragraf 9 i disse vilkår og returnerer produkter uden originale mærker, er kunden pålagt ved lov at kompensere AnnoAnno for værditab.

6. Forbeholdelse af ejendomsrettigheder

Produkterne sendt af AnnoAnno forbliver ejendom i AnnoAnno indtil fuldstændig afregning af det udstående beløb.

7. Købspris og betalingsmetode 

7.1 Kunden modtager en følgeseddel med levering af produkterne, herunder en prisliste. De angivne priser er endelige, herunder i hvert tilfælde de relevante moms- og andre priskomponenter. Ingen yderligere omkostninger til levering gælder.

7.2 Efter udløbet af godkendelsesperioden i henhold til afsnit 4.4 udarbejder AnnoAnno en digital faktura med det samlede beløb, der skal betales for de accepterede artikler, der sendes til kunden via e-mail.

7.3 AnnoAnno trækker automatisk beløbet for de produkter kunden har valgt at beholde. Beløbet bliver trukket på det af kunden valgte betalingskort, som blevet givet under registeringen. Kunden har altid mulighed for at ændre deres betalingsmetode under deres profil. AnnoAnno forbeholder sig ret til ikke at tilbyde individuelle betalingsmetoder eller kun tilbyde dem til bestemte ordrer.

7.4 Alle data-relaterede operationer (fx indsamling, behandling og overførsel) udføres i henhold til lovbestemmelser. Data, der er relevante for forretningstransaktioner, gemmes og videresendes til serviceudbydere, der er betroet af os, når det kræves til behandling af ordrer.

8. Garanti og ansvarsbegrænsninger 

8.1 Garantien er givet i henhold til mangelansvarsloven.

8.1 Kunden har ingen ret til skade kompensation. Undtaget herfra er krav vedrørende fysiske skader og livstruende skader, sundhedsskader eller som følge af brud på kerneelementer i kontrakten (kardinalpligt) samt forpligtelser for andre skader som følge af forsætlig eller grov uagtsomhed fra AnnoAnno, dets juridiske repræsentanter eller ansatte. Kernelementer i kontrakten er dem, der er relevante for at nå målet med kontrakten.

8.3 Ved overtrædelse af kontraktens hovedelementer er AnnoAnno kun ansvarlig for skader, der er typiske for kontrakten, og forudsigelig i tilfælde af at de er forårsaget af uagtsomhed, bortset fra krav fra kunden baseret på livskilder, krop eller sundhed.

8.4 De begrænsninger, der er angivet i punkt 8.2 og 8.3, gælder også for AnnoAnno’s juridiske repræsentanter og hjælpepersoner, hvis der påstås krav direkte mod dem.

9. Afbestillinger 

Efter godkendelse af varerne i overensstemmelse med afsnit 4.4 gives følgende ret til kundens tilbagekaldelse:

9.1 Ret til tilbagekaldelse

Du har ret til at annullere denne kontrakt indenfor 14 dage uden at anføre nogen grund. Din tilbagekaldelsesret er gældende i 14 dage fra den dag du, eller en autoriseret tredjepart som ikke er transportøren, har accepteret artiklerne. Men perioden begynder ikke, før købskontrakten er blevet bindende ved godkendelsen af de købte varer.

For at udøve din ret til tilbagekaldelse skal du informere os (AnnoAnno, Ole Surs Gade 6, telefon: 42 49 00 09, e-mail: stylist@AnnoAnno.dk) ved hjælp af en entydig udtalelse ved f.eks. brev sendt via post eller email) af din beslutning om at annullere denne kontrakt. Du kan bruge den vedlagte returseddel, men dette er ikke obligatorisk.

For at opfylde deadline for annulleringer er det tilstrækkeligt at informere os om, at du udfører din ret til tilbagekaldelse, før afbestillingsperioden er overstået.

9.2 Virkninger af annulering

I tilfælde af annullering af denne kontrakt er AnnoAnno forpligtet til straks at refundere alle tidligere modtagne betalinger, inklusive leveringsomkostninger (eksklusive ekstraomkostninger som følge af eventuelle alternative leveringsformer, du måtte have valgt i stedet for den tilbudte, billigste standardleveringsopsætning) Inden for 14 dage senest fra den dag, hvor vi bliver underrettet om din opsigelse af kontrakten.

Vi bruger den samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion til at behandle din refusion, medmindre andet er aftalt med dig. Under ingen omstændigheder vil vi opkræve gebyrer for refusion. Vi kan nægte at udstede en refusion, indtil vi har modtaget artiklene tilbage, eller indtil du kan bevise at du har returneret artiklerne, alt efter hvad der kommer først.

Du er forpligtet til at returnere produkter straks senest 14 dage fra den dag, hvor du meddeler os, at kontrakten annulleres. Fristen er opfyldt, hvis produkter er sendt eller returneret personligt inden 14 dage er overstået.

Omkostningerne ved returlevering af produkter vil blive betalt af AnnoAnno. Du er kun ansvarlig for at betale for eventuelle følgeskader i artiklernes værdi, som kan skyldes, at de håndteres på en måde, der er unødvendig for at kontrollere deres kvalitet, egenskaber og funktionaliteter.

10. Databeskyttelse 

Indsamling, behandling og opbevaring af data udføres udelukkende i overensstemmelse med retningslinjerne i den Danske lov om beskyttelse af personlige oplysninger.

11. Overførelse af rettigheder og forpligtelser til tredjeparter 

AnnoAnno er tilladt at overføre alle rettigheder og forpligtelser som følge af kontrakten helt eller delvis over for tredjemand. I tilfælde af en sådan delvis eller fuld overførsel af rettigheder og forpligtelser til en tredjepart har kunden ret til at opsige kontrakten på overdragelsestidspunktet.

12. Ansøgning af krav til tredjeparter 

Tilladelse til AnnoAnno af kunden til at sælge enhver udestående gæld til en tredjepart med henblik på indsamling (‘Factoring’).

13. Henvis en veninde program 

Vores Service kan tilbyde dig muligheder for at optjene en henvisningskredit. Nærmere oplysninger om, hvordan du kan gøre det, er forklaret på vores hjemmeside. Eventuelle henvisningskreditter vil automatisk blive anvendt til din konto og kan ikke konverteres til kontanter. Hvis du annullerer din registrering uden at bruge dine kreditter, fortabes de.

14. Accept af kreditgodkendelse

På baggrund af de oplysninger du giver til AnnoAnno via hjemmesiden AnnoAnno.dk og oplysninger vi indhenter fra samarbejdspartnere, foretages en vurdering af din evne til at betale for indholdet i vores AnnoAnno-boks. Det er en betingelse for at indgå aftale med AnnoAnno, at der foretages en kreditvurdering. Kreditvurderingen foregår på et fuldt objektivt grundlag. Kreditvurdering er baseret på automatiske afgørelser fra uafhængige kreditvurderingsbureauer, som f.eks. CreditSafe eller RKI (Experian). Hvis vi ikke kan lave en kreditvurdering af dig eller at du fx står registreret i RKI, kan du desværre ikke blive medlem af AnnoAnno.

Handelsbetingelser trådte i kraft d.: 01. august 2017 og opdateret d. 1. januar 2020