Privatlivspolitik for profiloprettelse hos AnnóAnno

1. GENERELT
1.1 I denne privatlivspolitik beskriver vi, hvordan vi behandler dine oplysninger i forbindelse med din oprettelse af profil hos AnnóAnno ApS (“vi”, “os” eller ”vores”).

1.1.1 Vi behandler dine personoplysninger som dataansvarlig i henhold til databeskyttelsesforordningen (“GDPR”). Vores kontaktoplysninger fremgår nederst på siden.

1.2 I privatlivspolitikken informerer vi dig om dine rettigheder samt hvordan, vi behandler og beskytter dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. 

2. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER
2.1 Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål: 
     A. Administration af din AnnóAnno profil, herunder for at kunne give dig adgang til dine medlemsfordele og kommunikere med dig om dit medlemskab.
Udsendelse af målrettet markedsføring, hvis du har givet os dit samtykke hertil. Vi foretager også profilering i forbindelse med udsendelse af målrettet markedsføring, så vi bedre kan målrette markedsføringen til dig og dine interesser. Visse personoplysninger kan endvidere være indsamlet via cookies, hvis du har givet særskilt samtykke hertil. Du kan læse mere om vores brug af cookies her.  
     B. Undersøgelser, statistik og analyser af din brug af vores website www.annoanno.dk (”Website”).
     C. Til opfyldelse lovkrav.
     D. Fastslå, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder, herunder for at bekæmpe svindel. 
     F. Statistik og analyser af din aktivitet i forbindelse med, at du modtager vores kommunikation på e-mail. Her registrerer vi, om du åbner vores henvendelse og i så fald, hvornår du åbner den, hvilke links der klikkes på og om det gøres fra en mobilenhed eller en browser og operativsystem. 

3. TYPER AF PERSONOPLYSNINGER
3.1 Vi behandler følgende af dine personoplysninger:
     I. Navn, adresse, fødselsdato, e-mail, telefonnummer, ordreinformation, købshistorik, lokationsdata, oplysninger du selv afgiver i forbindelse med bestilling af en personlig styling og ved tilgang til din personlige shop og oplysninger, der indsamles i forbindelse med vores kommunikation med dig om dit medlemskab.
     II. Oplysninger om hvordan du navigerer rundt på Websitet eller i vores henvendelser, hvilke dele af Websitet eller vores henvendelser du besøger samt tekniske oplysninger om din browser og dit styresystem, og oplysninger indsamlet via cookies i det omfang, du har givet særskilt samtykke hertil

3.2 Ovenstående personoplysninger er nogle, du giver os, eller som indsamles automatisk via din brug af vores Website.  

4. AUTOMATISKE INDIVIDUELLE AFGØRELSER, HERUNDER PROFILERING
4.1 Vi foretager profilering i forbindelse med udsendelse af målrettet markedsføring, jf. afsnit 2 (B). Du kan til enhver tid fravælge profilering i forbindelse med direkte markedsføring under ”Mit AnnóAnno”, ligesom du kan gøre indsigelse mod en sådan behandling, jf. afsnit 9.

5. BEHANDLINGSGRUNDLAG
5.1 I nedenstående tabel kan du for hvert behandlingsformål se, hvilke typer af personoplysninger, vi behandler, og på hvilket grundlag vi behandler dem.

5.1.1 Hvis du foretager et køb på vores Website, gælder vores generelle privatlivspolitik.

Typer af personoplysninger
Formål              
Behandlingsgrundlag
Personoplysninger som nævnt i afsnit 3.1 (I) ovenfor.
Administration og kommunikation vedrørende dit medlemskab, jf. afsnit 2.1 (A) ovenfor. 
Behandlingsgrundlaget for vores indsamling og registrering af personoplysningerne er GDPR artikel 6, stk. 1, litra b, om nødvendig behandling med henblik på opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i eller indgåelse af en kontrakt med den registrerede.
Personoplysninger som nævnt i afsnit 3.1 (I) og 3(II) ovenfor.
Udsendelse af målrettet markedsføring, jf. afsnit 2.1 (B) ovenfor. 
Behandlingsgrundlaget er dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a.

Behandlingsgrundlaget for vores profilering er vores legitime interesse i at personalisere vores markedsføring til dig og dine interesser, jf. GDPR artikel 6(1)(f). 

Behandlingsgrundlaget for vores brug af cookies er dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a.
Personoplysninger som nævnt i afsnit 3.1 (I) og 3(II) ovenfor.
Undersøgelser, statistik og analyser af din brug af Websitet, jf. afsnit 2.1 (C) ovenfor.
Behandlingsgrundlaget er vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services, herunder vores Website, jf. GDPR artikel 6(1)(f). 
Behandlingsgrundlaget for vores brug af cookies er dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a.
Personoplysninger som nævnt i afsnit 3.1 (I) og 3(II) ovenfor.
Til opfyldelse lovkrav, jf. afsnit 2.1 (D) ovenfor.
Behandlingsgrundlaget er vores retlige forpligtelse, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra c. 
Personoplysninger som nævnt i afsnit 3.1 (I) og 3(II) ovenfor.
Fastslå, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder, herunder for at bekæmpe svindel, jf. afsnit 2.1 (E) ovenfor.
Behandlingsgrundlaget er vores legitime interesse i at varetage vores juridiske rettigheder, jf. GDPR artikel 6(1)(f). 
Personoplysninger som nævnt i afsnit 3(II) ovenfor.
Undersøgelser, statistik og analyser af din brug/adfærd i vores henvendelser, jf. afsnit 2.1 (C) ovenfor.
Behandlingsgrundlaget er vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services, herunder vores Website og kommunikation til dig, jf. GDPR artikel 6(1)(f). 

6. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER BEHANDLINGSGRUNDLAG
6.1 Vi kan overlade dine personoplysninger til følgende relevante samarbejdspartnere: Udbydere, der assisterer os med markedsføringsaktiviteter og kommunikation;Udbydere af analyseværktøjer, der hjælper os med at optimere vores forretning og din oplevelse; ogUdbydere af hosting-tjenester og løsninger, der understøtter funktionalitet.  
6.1.1 Vores samarbejdspartnere agerer som databehandlere og behandler alene dine personoplysninger til vores formål og efter vores instruks. Vi indgår databehandleraftaler med vores data-behandlere for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads og for at beskytte oplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser.

6.2 Vi kan også videregive dine personoplysninger til vores eksterne rådgivere, f.eks. revisorer og advokater, ligesom at vi kan videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder hvis det er krævet i henhold til lovgivning.

7. OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE
7.1 Visse af vores samarbejdspartnere, jf. afsnit 6, er lokaliseret uden for EU. Vores overførsel af dine personoplysninger til disse samarbejdspartnere finder sted i fuld overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning og med behørigt overførselsgrundlag f.eks. EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Hvis du ønsker en oversigt over tredjelands-overførsler og grundlaget herfor, er du velkommen til at kontakte os. 

8. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 
8.1 Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, at har en aktiv profil hos AnnóAnno.

8.2 Ved sletning af din profil hos AnnóAnno lukker vi for dit medlemskab med øjeblikkelig virkning og du vil ikke længere modtage kommunikation fra os. Vi stopper samtidigt med at behandle dine oplysninger til direkte markedsføring. Dit medlemskab og dine personoplysninger slettes dog først endeligt 30 dage efter, at du har slettet din profil, så vi f.eks. kan hjælpe dig, hvis du har meldt dig ud ved en fejl.   

8.3 Oplysninger om dig, som bruges i forbindelse med en verserende sag, opbevares indtil sagen er afsluttet.

9. DINE RETTIGHEDER
9.1 Du har følgende rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig:
Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (oplysningspligt).
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret).
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).
Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).
Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring. 
Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).
Du har ret til at trække dit samtykke tilbage.

9.1.1 Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage under ”Mit AnnóAnno” eller via links i modtagne henvendelser. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. 

9.2 Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os. Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

10. KONTAKTINFORMATION OG KLAGER 
10.1 Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på: stylist@AnnóAnno.dk. 

10.2 Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, bedes du venligst indsende din klage til den kompetente lokale tilsynsmyndighed. Du kan læse mere om de lokale tilsynsmyndigheder på følgende link: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm.

11. MEDDELELSE OM ÆNDRING AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK
Såfremt vi foretager ændringer i denne privatlivspolitik, giver vi dig meddelelse herom. Såfremt ændringerne kræver dit samtykke, giver vi dig yderligere, særskilt meddelelse under omstændighederne herom og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. 

12. DATAANSVARLIG
AnnóAnno ApS
Vesterbrogade 12, 1 th
1620 København V
CVR-nr.: 38701827

Kontakt os

stylist@annoanno.dk
Tlf: +45 4249 0009
Kl. 9-12 mandag - fredag

Få inspiration til dit personlige look og de bedste stylingtips

TRY AGAIN